دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 • بیماران و مراجعین
 • فراگیران
 • کارکنان

واحد ایمنی و بحران

 | تاریخ ارسال: 1399/2/3 | 
مسئول ایمنی بیمار: شیده گنجه ای

کارشناس ایمنی بیمار: مریم عادلی نسب

اهم مسئولیت ها و شرح وظایف واحد:
 • مشارکت در تدوین برنامه استراتژیک بیمارستان
 • هماهنگی برنامه ایمنی بیمار با مدیریت ارشد بیمارستان
 • تدوین، اجرا و بازنگری برنامه سالیانه ایمنی بیمار در بیمارستان به منظور دستیابی به سطح یک استاندردهای بیمارستان های دوستدار ایمنی با همکاری ذینفعان
 • شرکت و همکاری فعالانه در تدوین خط مشی ها و روش های اجرایی در سازمان به منظور اشاعه ارائه خدمات بهینه
 • خودارزیابی استانداردهای الزامی بیمارستان های دوستدار ایمنی در بیمارستان
 • طراحی و برگزاری دوره های آموزشی به منظور ارتقا درک و بصیرت کارکنان از استانداردهای الزامی بیمارستان های دوستدار ایمنی بیمار
 • بررسی فرهنگ ایمنی بیمار بر مبنای سالیانه و اقدام اصلاحی به منظور ارتقاء آن
 • شرکت در بازدیدهای مدیریتی ایمنی بیمار و پی گیری انجام اقدامات اصلاحی و بازخورد به کارکنان
 • همکاری درانجام ممیزی های بالینی و پیشنهاد موضوعات ممیزی بالینی بر اساس نتایج بازدیدهای مدیریتی و تحلیل ریشه ای وقایع
 • نظارت بر ایجاد و چگونگی استفاده از سیستم یادگیری و گزارش دهی اتفاقات ناخواسته در بیمارستان


 

گزارش نتایج  RCA

فرم های مشارکت و یادگیری از نتایج RCA جهت استفاده فراگیران توسط واحد ایمنی بیمارستان در سه دوره ۹۷، ۹۸ و ۹۹ ارائه شده است. 

دفعات مشاهده: 4195 بار   |   دفعات چاپ: 492 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر