دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • بیماران و مراجعین
  • فراگیران
  • کارکنان

برنامه عملیاتی آموزش به بیمار در سال ۱۴۰۰

 | تاریخ ارسال: 1400/12/21 | 
برنامه عملیاتی آموزش به بیمار در سال ۱۴۰۰
ردیف برنامه فعالیت
۱ فعالیت منظم و اثر بخش کارگروه آموزش خودمراقبتی گزارش برگزاری مستمر جلسات کارگروه آموزش خود مراقبتی به بیمار در سه ماهه اول
۲ فعالیت منظم و اثر بخش کارگروه آموزش خودمراقبتی گزارش برگزاری مستمر جلسات کارگروه آموزش خود مراقبتی به بیمار در سه ماهه دوم
۳ فعالیت منظم و اثر بخش کارگروه آموزش خودمراقبتی گزارش برگزاری مستمر جلسات کارگروه آموزش خود مراقبتی به بیمار در سه ماهه سوم
۴ فعالیت منظم و اثر بخش کارگروه آموزش خودمراقبتی گزارش برگزاری مستمر جلسات کارگروه آموزش خود مراقبتی به بیمار در سه ماهه چهارم
۵ نظارت و پایش برنامه عملیاتی آموزش به بیمار نظارت و پایش مستمر اثر بخشی اجرای فعالیت های مندرج در برنامه عملیاتی سه ماهه اول
۶ نظارت و پایش برنامه عملیاتی آموزش به بیمار نظارت و پایش مستمر اثر بخشی اجرای فعالیت های مندرج در برنامه عملیاتی سه ماهه دوم
۷ نظارت و پایش برنامه عملیاتی آموزش به بیمار نظارت و پایش مستمر اثر بخشی اجرای فعالیت های مندرج در برنامه عملیاتی سه ماهه سوم
۸ نظارت و پایش برنامه عملیاتی آموزش به بیمار نظارت و پایش مستمر اثر بخشی اجرای فعالیت های مندرج در برنامه عملیاتی سه ماهه چهارم
۹ پایش مستمر و بررسی نتایج عملکردی در حیطه آموزش به بیمار برنامه ریزی بازدید حیطه آموزش به بیمار
۱۰ پایش مستمر و بررسی نتایج عملکردی در حیطه آموزش به بیمار گزارش تحلیلی از نظارت بر عملکرد و نتایج اثر بخشی آموزش به بیمار در سه ماهه اول
۱۱ پایش مستمر و بررسی نتایج عملکردی در حیطه آموزش به بیمار گزارش تحلیلی از نظارت بر عملکرد و نتایج اثر بخشی آموزش به بیمار در سه ماهه دوم
۱۲ پایش مستمر و بررسی نتایج عملکردی در حیطه آموزش به بیمار گزارش تحلیلی از نظارت بر عملکرد و نتایج اثر بخشی آموزش به بیمار در سه ماهه سوم
۱۳ پایش مستمر و بررسی نتایج عملکردی در حیطه آموزش به بیمار گزارش تحلیلی از نظارت بر عملکرد و نتایج اثر بخشی آموزش به بیمار در سه ماهه چهارم
۱۴ توانمند سازی کادر پرستاری در حیطه آموزش به بیمار و خانواده طراحی و اجرای برنامه توانمند سازی کادر پرستاری شش ماهه اول
۱۵ توانمند سازی کادر پرستاری در حیطه آموزش به بیمار و خانواده طراحی و اجرای برنامه توانمند سازی کادر پرستاری شش ماهه دوم
۱۶ مشارکت فعال در اجرای برنامه های ملی سالمت در دانشگاه نظارت بر اجرای برنامه های ملی سالمت طبق تقویم در سه ماهه اول
۱۷ مشارکت فعال در اجرای برنامه های ملی سالمت در دانشگاه نظارت بر اجرای برنامه های ملی سالمت طبق تقویم در سه ماهه دوم
۱۸ مشارکت فعال در اجرای برنامه های ملی سالمت در دانشگاه نظارت بر اجرای برنامه های ملی سالمت طبق تقویم در سه ماهه سوم

دفعات مشاهده: 3353 بار   |   دفعات چاپ: 141 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برنامه ارزیابی وضعیت سلامت در سال ۱۳۹۷

 | تاریخ ارسال: 1397/1/16 | 
برنامه ارزیابی وضعیت سلامت رایگان مراجعین درمانگاه بیمارستان شهید هاشمی نژاد در سال ۱۳۹۷

ارزیابی سلامت رایگان  مراجعین سرپایی پنج شنبه آخر هرماه از ساعت ۹:۳۰ تا ۱۱:۳۰ شامل ارزیابی وزن متناسب، فشارخون، کنترل ریتم نبض، کنترل قندخون، وارائه پمفلت های آموزش خودمراقبتی دایر می باشد.
 

دفعات مشاهده: 6008 بار   |   دفعات چاپ: 447 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برنامه ارزیابی وضعیت سلامت در سال ۱۳۹۶

 | تاریخ ارسال: 1396/8/7 | 
برنامه ارزیابی وضعیت سلامت رایگان مراجعین درمانگاه بیمارستان شهید هاشمی نژاد در سال ۱۳۹۶
(پنج شنبه آخر هرماه)
ساعت اسامی تعدا مراجعین تاریخ
۹-۱۲ الهام سوری ۳۹ ۳۱/۱/۹۶
۹-۱۲ فاطمه یادگارصالح ۱۷ ۲۸/۲/۹۶
۹-۱۲ زهراآقاخانی ۱۰ ۲۵/۳/۹۶
۹-۱۲ نازنین حافظی ۱۳ ۲۵/۴/۹۶
۹-۱۲ دیناری ۲۶/۵/۹۶
۱۸-۲۰ سبزیانی
پارک صبا جردن
۲۹ ۱۳/۵/۹۶
۹-۱۲ الهام سوری
(سرای محله کاووسیه)
۱۸ ۶/۶/۹۶
۹-۱۲ شهربانودرزی ۲۷/۷/۹۶
۹-۱۲ مونا احمد ۲۵/۸/۹۶
۹-۱۲ وفا زنجانیان ۳۰/۹/۹۶
۹-۱۲ آرمیته سلامتی ۲۸/۱۰/۹۶
۹-۱۲ نازنین حافظی ۲۶/۱۱/۹۶

ارزیابی وضعیت سلامت شامل :فشارخون، قندخون،نبض،قد و وزن وکنترل BMI ،مشاوره سلامتی و ارجاع به پزشک جهت پی گیری موارد غیرطبیعی، ارائه پمفلت های آموزش خودمراقبتی وارتقا کیفیت زندگی    
 

دفعات مشاهده: 6314 بار   |   دفعات چاپ: 537 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر