دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 • بیماران و مراجعین
 • فراگیران
 • کارکنان

گزارش عملکرد آموزش سلامت دفتر پرستاری سال ۱۴۰۰

 | تاریخ ارسال: 1400/12/21 | 

گزارش عملکرد آموزش سلامت دفتر پرستاری ۶ ماهه اول

 • تهیه و تدوین پمفلت خودمراقبتی اکسیژن تراپی درمنزل جهت بیماران ترخیصی کووید
 • تهیه پمفلت ترخیص ایمن جهت بیماران ترخیصی کووید
 • تهیه پمفلت آموزشی بیوپسی پروستات
 • تهیه پمفلت آموزشی خودمراقبتی آمادگی مددجویان کاندید آندوسکوپی وکولونوسکوپی
 • ارزیابی عملکرد بیماران دررابطه با بهداشت دست
 • ارزیابی عملکرد خودمراقبتی بیماران دیابتی
 • ارزیابی عملکرد خودمراقبتی بیماران همودیالیز
 • ارزیابی خودآزمایی پستان دربیماران بستری بخش شفا درماه اکتبر
 • تهیه فیلم آموزشی دررابطه با مراقبت از فیستول وکاتتر شریانی ، وریدی
 • ارائه لینک ارزیابی پیش گیری از دیابت وبررسی نتایج درهفته دیابت بالغ بر ۲۰۰ نفر و ۵ نفر
 • توصیه به پی گیری باریسک بالا و ۱نفرباریسک بسیاربالا
 • ارزیابی میزان آگاهی پرستاران جدیدالورود دررابطه با پمفلت های خودمراقبتی بیماران

گزارش عملکرد بررسی وضعیت سلامت مراجعین درمانگاه ۶ ماهه اول

کل مراجعین  ۲۷۹
مراجعین مبتلا به دیابت ۴۸
مراجعین اعتیاد به سیگار یا قلیان ۳۷
ارجاع به درمانگاه قلب ۱۱
ارجاع به درمانگاه داخلی ۸
ارجاع به درمانگاه تغذیه MBI بالاتر از ۲۵ ۳۲
ارجاع به درمانگاه غدد ۵۵

دفعات مشاهده: 1376 بار   |   دفعات چاپ: 99 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

گزارش عمکرد شش ماهه اول سال 1396

 | تاریخ ارسال: 1396/8/7 | 
 • صفحه اول
 • صفحه دوم
 • صفحه سوم
 • صفحه چهارم
 • صفحه پنجم
 • صفحه ششم
 • صفحه هفتم

دفعات مشاهده: 6714 بار   |   دفعات چاپ: 535 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر