دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • بیماران و مراجعین
  • فراگیران
  • کارکنان

آموزش های مجازی

 | تاریخ ارسال: 1396/6/13 | 


 

گروه نفرولوژی
AWT IMAGE Acid Base Quiz

دکترشهرزاد عصاره

AWT IMAGE Chronic HD Prescription

دکترشهرزاد عصاره

AWT IMAGE Diagnostic and Therapeutic Approach to Kidney Patient

دکترشهرزاد عصاره

AWT IMAGE Nephrology slides

دکترشهرزاد عصاره

AWT IMAGE NKF-K-students

دکترشهرزاد عصاره

AWT IMAGE Urinary sediment and kidney radiology

دکترشهرزاد عصاره

AWT IMAGE What is Hemodialysis

دکترشهرزاد عصاره

AWT IMAGE Renal Osteodystrophy

دکتریوسف عطایی پور

AWT IMAGE Case Study

دکتریوسف عطایی پور

AWT IMAGE Urinary Tract Infections & Tubulointertitial Diseases

دکتریوسف عطایی پور

AWT IMAGE

URINARY TRACT IMAGING

دکترسید مرتضی باقری

گروه اورولوژی
AWT IMAGE

Incontinency

دکتر مریم امامی

AWT IMAGE Urinary tract infections - UTI

دکتر مریم امامی

AWT IMAGE Genital Anomalies

دکتر هرمز سلیمی

AWT IMAGE Hematuria

دکتر هرمز سلیمی

AWT IMAGE GU Trauma - ORG

دکتر کوشا کمالی

AWT IMAGE Testicular Torsion, Epididymitis

دکتر کوشا کمالی

AWT IMAGE Ph. Exam - Scrotum and Contents

دکتر کوشا کمالی

AWT IMAGE Urinary Tract Calculi

دکتر رباب مقصودی

AWT IMAGE URINARY TRACT INFECTION

دکتر رباب مقصودی

AWT IMAGE Injuries to the Genitourinary Tract

دکتر کاوه مهرآوران

AWT IMAGE Neoplasms of the Prostate Gland

دکتر کاوه مهرآوران

AWT IMAGE BLADDER CANCER

دکتر نیری

AWT IMAGE RCC

دکتر نیری

AWT IMAGE Prostate Cancer

دکتر نیری

AWT IMAGE Congenital GU

دکتر پژمان شادپور

AWT IMAGE Uroradiology دکتر پژمان شادپور

گروه پاتولوژی
AWT IMAGE اهداف آموزشی برنامه دستیاری رشته آسیب شناسی

دکتر عسگری

AWT IMAGE ضوابط برنامه دستیاری رشته آسیب شناسی دکتر عسگری
کتاب ثبت عملیات دستیاران پاتولوژی دکتر عسگری


دفعات مشاهده: 7719 بار   |   دفعات چاپ: 661 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر