دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 • بیماران و مراجعین
 • فراگیران
 • کارکنان

دفتر توسعه آموزش بالینی

 | تاریخ ارسال: 1399/2/24 | 

رئیس دفتر توسعه آموزش پزشکی: دکتر بهاره مرغوب

مهم ترین وظایف دفتر توسعه آموزش به شرح زیر می باشد:

 •  مشارکت در تدوین طرح دوره و طرح درس برای گروه های آموزشی.
 •  مشارکت در تدوین مداخلات آموزشی و اصلاح فرآیند های آموزشی.
 •  پایش و ارزشیابی برنامه ها و مداخلات آموزشی.
 •  همکاری در تدوین برنامه های آموزشی در واحد مهارتهای بالینی و پایش و ارزشیابی برنامه ها.
 • سازماندهی، برنامه ریزی، اجرا و نظارت بر ارتقاء توانمندی های اعضای هیئت علمی.
 • هماهنگی با دفاتر توسعه آموزش دانشگاه.
 • برنامه ریزی در خصوص به روز رسانی کلیه اطلاعات صفحه وب مرکز قسمت معاونت آموزشی و پژوهشی.
 •  مشارکت و همکاری در تهیه فیلم های آموزشی با موضوعات مورد نیاز در مرکز.
 •  جمع آوری و تهیه بانک اطلاعاتی طرح درس ها، طرح دوره ها و برنامه های آموزشی گروه های مختلف.
 •  مکاتبه و پیگیری امور مربوط به پیاده سازی استانداردهای اعتباربخشی آموزش در مرکز با همکاری کلیه گروه های آموزشی.
 • پیگیری دریافت برنامه و گزارش عملکرد آموزشی بخش ها و ارائه گزارش به معاونت آموزشی و پژوهشی.
 •  همکاری با مرکز تحقیقات توسعه بالینی در اجرای پژوهش.
 • راهبری و مشارکت در اجرای استانداردهای اعتباربخشی بیمارستان های آموزشی.                                                                                                                                                                                             

دفعات مشاهده: 8014 بار   |   دفعات چاپ: 890 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر