دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 • بیماران و مراجعین
 • فراگیران
 • کارکنان

ایمنی، بهداشت و محیط زیست

 | تاریخ ارسال: 1399/2/23 | 

مسئول واحد بهداشت محیط: مهندس سمانه رجوندی

تلفن تماس : ۸۱۱۶۳۵۷

از نظر سازمانی این واحد زیر مجموعه مدیریت سازمان ومدیریت کنترل کیفی می باشد. از نظر جغرافیایی واحد بهداشت محیط در طبقه دوم بیمارستان و در قسمت اداری واقع شده است.

از فعالیت های این واحد می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

 •  تهیه و تدوین مطالب آموزشی و تشکیل جلسات آموزشی مرتبط با بهداشت محیط و بهداشت عمومی برای کارکنان رده های مختلف
 • بررسی  وضعیت آب مورد مصرف بیمارستان ( شبکه عمومی ، شبکه خصوصی) و تشکیل پرونده مربوط به آن
 • کنترل بهداشتی آب مصرفی از نظر کمی و کیفی و انجام آزمایشات دوره ای میکروبی و شیمیایی و کلر سنجی با استناد  به دستورالعملهای ، استانداردها و شرایط موجود
 • نظارت ، بررسی و کنترل بهداشتی بر کلیه مراحل مختلف جمع آوری ، تفکیک ، انتقال ، نگهداری موقت و دفع زباله های بیمارستانی و نیز جلوگیری از فروش و بازیافت زباله بیمارستانی
 •  نظارت و کنترل بهداشتی بر نحوه دفع فاضلاب بیمارستان و در صورت وجود معضل ، ارائه پیشنهادهای اجرائی مناسب
 •  نمونه برداری از پساب خروجی سیستم تصفیه فاضلاب برابر دستورالعمل های اعلام شده ( در صورت وجود تصفیه خانه) به منظور بررسی کیفیت پالایش فاضلاب
 •  کنترل حشرات و جوندگان با اولویت بهسازی محیط ، دفع بهداشتی زباله و در صورت نیاز استفاده اصولی از روش های شیمیایی و نیز جلوگیری از فعالیت شرکتهای سم پاشی غیر مجاز
 •  نظارت و مداخله در تهیه و کاربرد مواد گندزدا و پاک کننده بیمارستان

 

 بهداشت حرفه ای

کارشناس واحد : مهندس ویدا تقی خانی

شماره تماس: ۸۸۶۴۴۴۳۷

از جمله فعالیت های این واحد می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

 • برنامه ریزی برای اجرای ارزیابی ریسک کلیه مشاغل و تحلیل نتایج ارزیابی (شناسایی، اندازه گیری و ارزشیابی کلیه عوامل زیان آور فیزیکی، شیمیایی، ارگونومیکی، بیولوژیکی و روانی محیط کار) و ارائه گزارش به مدیریت بیمارستان
 • تهیه برنامه و اجرای (پایش و نظارت) بازرسی های روتین از واحدها و بخش های بیمارستانی براساس سطح ریسک آن ها و چک لیست مربوطه و تهیه گزارش برای واحدهای ذیربط برای پیگیری و اجرا
 • اجرای برنامه آموزشی و ارزشیابی مستمر و مصوب برای کلیه شاغلین بیمارستان با همکاری واحد آموزش بیمارستان
 • اقدام جهت استقرار و راهبری سیستم مدیریت مواد شیمیایی (شناسایی و ارزیابی مواد شیمیایی موجود و تهیه MSDS کلیه مواد شیمیایی مورد مصرف و استفاده در کلیه مکانها و آموزش کلیه موارد به شاغلین در معرض در تمامی مراحل انبارش و نگهداری، مصرف و دفع بهداشتیٰ) به منظور کنترل آلودگی محیط کار، پرسنل و محیط زیست
 •  برنامه ریزی برای اجرا و نظارت بر انجام معاینات شغلی (قبل ازاستخدام، دوره ای و اختصاصی) و تشکیل پرونده سلامت شاغلین
 •  آموزش و نظارت بر اصول ایمنی و اطفاء حریق در کلیه بخش های بیمارستان
 • نظارت بر ایمن سازی بیمارستان در سه حیطه عملکردی، سازه ای و غیر سازه ای

دفعات مشاهده: 10864 بار   |   دفعات چاپ: 1471 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر