دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 • بیماران و مراجعین
 • فراگیران
 • کارکنان

سیستم ها و روش ها

 | تاریخ ارسال: 1399/2/12 | 


مدیر واحد کیفیت : سیده مریم حسینی

شماره تماس : ۸۱۱۶۳۹۶

  در بیمارستان هاشمی نژاد ،مدیر کیفیت وسایر مدیران ارشد، زیر نظر مستقیم ریاست بیمارستان  انجام وظیفه مینمایند.مدیر کیفیت کمک میکند تا اطمینان یابیم که تولید ویا خدمت ارائه شده سازمان ،اهداف آن را تامین می نماید.فعالیت مستمر مدیر کیفیت وافراد زیر مجموعه ،سبب براورده شدن انتظارات مشتریان وهمچنین تامین ملاحظات قانونی میگردد. مدیرکیفیت به نوعی بر تضمین کیفیت نیز مدیریت کرده وهماهنگ کننده فعالیتهای سازمان در سطح کلان وخرد برای تامین استانداردهای ملی و بین المللی است. کلیه واحدها و پزشکان،با این واحدارتباط وتعامل نزدیکی داشته واز طریق این واحد، موظف به رعایت استانداردها وبراوردن انتظارات ذینفعان درون وبرون سازمانی میگردند.

        این واحد در این مسیر از ابزارهای ارزیابی وسیستمهای اعتبار سنجی از جمله ابزارهای اصلی ارزیابی کیفیت سازمانها در براورد استانداردهای ملی وبین المللی استفاده نموده تا بتواند ضمن  حسابرسی سازمان ،دست یابی  ان رابه اهداف ،محقق نماید. از این رو در بعضی سازمانها به عنوان مدیر سیستم ها وروشها نیز نامیده میشود.بطور خلاصه  میتوان مسئولیتهای مدیر کیفیت را که یکی از مدیران ارشد سازمان وجزو کمیته حاکمیتی است به شرح زیر بیان نمود:

 • نظارت بر اجرای خدمات با کیفیت توسط کارکنان
 • نظارت بر ارائه دهندگان خدمت در تعامل با تامین کنندگان
 • تثبیت وتعبیه روشهاواستانداردها
 • ارزیابی نیاز های مشتریان و اطمینان ازبراورده شدن انها
 • اجرای استانداردها با رعایت ایمنی وسلامت
 • اطمینان از انکه ارائه خدمات سبب تامین استانداردها ی ملی وبین المللی میگردد.
 • جستجوی راههای جدید برای کاهش اشتباهات ،خطاهای گروه پزشکی وپیرا پزشکی وکارکنان ستادی-پشتیبانی ،رصد  وتشکیل جلسات بررسی علل جهت کاهش خطاها.
 • نظارت وکنترل بر تولید وحفظ مستند سازی
 • ارزیابی عملکرد کلیه واحدها  از طریق جمع اوری اطلاعات وتهیه گزارشات اماری از طریق رصد شاخصهای اماری مرتبط
 •  ارائه پیشنهادات برای تغییر وارتقای مستمر وچگونگی اجرای انها
 • استفاده از ابزارهای کیفی  برای اطمینان از حرکت مدیران وکارکنان در جهت ارتقا وبهبود مستمر سازمان
 • اطمینان ازکفایت وبهره وری سازمان در مقایسه با رقبا
 •  مدیریت بر اجرا واثر بخشی برنامه های بهبود مرتبط با اهداف، خط مشی و سیاستهای سازمان
 • مشارکت با سایر اعضای کمیته حاکمیتی در تهیه برنامه استراتژیک  وبیانیه های ارزشی سازمان
 • نظارت بر عملکرد کمیته های بیمارستانی در جهت تحقق اهداف

دفعات مشاهده: 7182 بار   |   دفعات چاپ: 750 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر