دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • بیماران و مراجعین
  • فراگیران
  • کارکنان

img_yw_news
چهارشنبه ۷ مهر ۱۴۰۰

۷ مهر روز آتش نشانی و ایمنی

۷ مهر روز آتش نشانی و ایمنی ..

ادامه...

img_yw_news
یکشنبه ۲۴ مرداد ۱۴۰۰

روزگار کرونایی (قسمت دوم)

  عاطفه نصیردیوانی - سوپروایزر آموزشی، مرکز فوق تخصصی شهید هاشمی نژاد   ..

ادامه...

img_yw_news
پنجشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۹

روزگار کرونایی (قسمت اول)

  عاطفه نصیردیوانی - سوپروایزر آموزشی، مرکز فوق تخصصی شهید هاشمی نژاد   ..

ادامه...

img_yw_news
چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۹

روز جهانی ایمنی بیمار

 تهیه کننده: شبنم ایزدی، دکترای مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات مدیریت بیمارستانی ..

ادامه...

img_yw_news
دوشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۹

تعامل کودک و طبیعت حلقه گم شده انسان معاصر( بخش اول)

تهیه کننده : دکتر فرزانه سلیمانی - مسئول واحد آموزش و توانمندسازی، مرکز فوق تخصصی شهید هاشمی نژاد ..

ادامه...

img_yw_news
یکشنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۹

سوگ و مدیریت آن در عصر کرونا

..

ادامه...

سنجش رضایت بیماران

سنجش رضایت همراهان

درخواست همکاری

خدمات قابل ارائه

چند رسانه ای

رادیو مرکز

خبرنامه بیمارستان

پرسش های متداول